Skip to main content

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ถูกออกแบบมาเพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของเราที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ (Tracking Technologies) (เช่น กิฟส์ (gifs) เว็บ บีคอนส์ (web beacons) เป็นต้น)

ระบบการทำงานที่เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อาจรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 • ช่วยคุณในการนำทาง
 • ช่วยในการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมของเรา การเข้าสู่ระบบ และช่วยให้คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะ
 • วิเคราะห์การใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแอปพลิเคชันของเรา
 • ช่วยในการส่งเสริมการขายและการตลาดของเรา (รวมถึงการโฆษณาตามพฤติกรรม (Behavioral Advertising))
 • นำเสนอเนื้อหาของบุคคลที่สาม (เช่น เนื้อหาโซเชียลมีเดีย (Social Media Content))

โดยที่ รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นรายการคุกกี้ที่เราใช้ พร้อมคำอธิบาย ทั้งนี้ เราจัดหมวดหมู่คุกกี้ออกเป็นประเภทดังต่อไปนี้

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
 • คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)
 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional cookies)
 • คุกกี้มีเดีย (Media Cookies)
 • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)
 • คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social Media Cookies)

เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต เราจะใช้คุกกี้ภายหลังจากได้รับความยินยอมจากคุณผ่านแบนเนอร์คุกกี้ (Cookie Banner) หรือศูนย์การตั้งค่าคุกกี้ (Cookie Preference Center) แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของคุณตามประเภทคุกกี้ (ยกเว้นคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์) เมื่อใดก็ได้โดยคลิกที่ปุ่ม “การตั้งค่าคุกกี้” ด้านล่าง

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์หรือการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งนี้ โปรดทราบว่าเราไม่ได้ควบคุมคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ (Tracking Technologies) ของเว็บไซต์อื่น และนโยบายการใช้คุกกี้นี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์เหล่านั้น

วิธีติดต่อเรา

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณ เราคือใคร และคุณสามารถติดต่อเราได้อย่างไร เป็นต้น ในข้อมูลของเราที่รวมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการใช้คุกกี้นี้ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของเว็บไซต์นี้ โปรดใช้ข้อมูลการติดต่อที่รวมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเรา

หากนโยบายการใช้คุกกี้นี้มีการเปลี่ยนแปลง นโยบายการใช้คุกกี้ฉบับแก้ไขจะแสดงไว้บนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ นโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุด ณ 1 มิถุนายน 2564